مجموعه اسپرلوس

پروتکل بهداشتی

پروتکل پذیرش مشتری :

حداکثر تعداد افراد یک تیم در بازی‌های مجموعه به شش نفر محدود خواهد شد.

فاصله زمانی بین سانس ها برای تمامی اتاق های فرار یک ساعت خواهد بود‌ .

رزرو بازی ها فقط از طریق سایت مجموعه صورت می گیرد و درب مجموعه ۳۰ دقیقه قبل از بازی ، فقط برای گروهی که از قبل رزرو کرده اند باز خواهد شد.

هزینه ‌ی بازی تماماً به صورت آنلاین در سایت دریافت خواهد شد و دستگاه کارتخوان و پول نقد ، از فرآیند پذیرش مشتری حذف می‌شود. در هنگام رزرو ، حتما تعداد افراد گروه با دقت انتخاب شود . در صورت کنسل کردن سانس، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به عنوان جریمه از مبلغ پرداختی شما کسر شده و مابقی عودت داده می‌شود.

پروتکل بهداشت مشتریان و محیط های مجموعه اسپرلوس :

استفاده از ماسک از لحظه ورود شما به مجموعه تا زمان خروج درتمام فضا های مجموعه ، اعم از باز و بسته الزامی می باشد . به منظور سلامت مشتریان از ورود افراد بدون ماسک به مجموعه جلوگیری خواهد شد . همچنین در صورتی که در طول بازی، بازیکنان اقدام به برداشتن ماسک خود نمایند، پس از دریافت یک هشدار، بازی به صورت کامل متوقف خواهد شد .

دست های مراجعه کنندگان در بدو ورود و پس از پایان بازی با محلول ضدعفونی کننده دست ، ضدعفونی می شود.

تمامی سطوح فضای انتظار و فضای بازی ها با محلول مخصوص ضدعفونی سطوح ، ضدعفونی می شوند و فاصله زمانی حداقل ۳۰ دقیقه از زمان ضدعفونی فضای بازی تا ورود گروه بعدی به اتاق رعایت می شود.

خواهشمندیم به منظور رعایت بهداشت هر چه بیشتر، در صورت نیاز آب یا نوشیدنی به همراه خود داشته باشید .

پروتکل بهداشت کارکنان :

کارکنان در تمام مدت حضور در مجموعه موظف به استفاده از ماسک هستند .

وضعیت سلامت کارکنان به صورت روزانه چک می شود.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin