مجموعه اسپرلوس

سوالات متداول

Frequent Questions and Answers

اتاق فرار یک بازیِ معماییه که در فضای واقعی اتفاق میافته. شما به همراه دوستاتون یک تیم تشکیل میدید، یکی از سناریوهای ما رو انتخاب می‌کنید و درگیر یک ماجرای معمایی می‌شید! این ماجرای معمایی میتونه تم ترسناک، پلیسی، سیاسی یا هر تمِ دیگه ای داشته باشه.

در صورت تاخیر، از زمان بازی شما کم خواهد شد . پس لطفا به موقع خودتون رو برسونید

خیر، مگر اینکه کل تیمتون درخواست انصراف از بازی را بدید 

اگر قبل از بازی اطلاعاتی از بازی به شما گفته شود، لذت بازی برای شما کم میشه .

خیر، رزرو حتما باید از قبل در وبسایت انجام شود .

بله، در نزدیکی مجموعه پارکینگ قرار دارد .

خیر،امکان دادن فیلم بازی شما وجود ندارد .

بله،فقط بعد از رزرو سانس با مجموعه تماس بگیرید تا هماهنگی های لازم انجام بشه .

خیر، فعلا هیچ فضای انتظاری برای کودک یا بزرگسال نداریم، پس خواهش می کنیم فقط افراد گروه در ساعت رزرو حضور داشته باشند .