مجموعه اسپرلوس

دسته‌بندی نشده

پروتکل بهداشتی

پروتکل پذیرش مشتری : حداکثر تعداد افراد یک تیم در بازی‌های مجموعه به شش نفر محدود خواهد شد. فاصله زمانی بین سانس ها برای تمامی اتاق های فرار یک ساعت خواهد بود‌ . رزرو بازی ها فقط از طریق سایت مجموعه صورت می گیرد و درب مجموعه ۳۰ دقیقه قبل از بازی ، فقط برای گروهی …

پروتکل بهداشتی ادامه »

اتاق فرار چیست ؟

بازی اتاق فرار به بازی گروهی گفته می شود که تیم شما وارد یک فضا با سناریو و داستان خاص می شود درب بر روی شما و تیمتان قفل می شود . تنها مدتی محدود وقت دارید به همراه تیم خود سرنخ ها را پیدا کنید معما ها را حل کنید قفل ها را باز …

اتاق فرار چیست ؟ ادامه »

// Declare global $more (before the loop). global $more; // Set (inside the loop) to display all content, including text below more. $more = 1;