مجموعه اسپرلوس

بلاگ مجموعه اسپرلوس

پروتکل بهداشتی

پروتکل پذیرش مشتری : حداکثر تعداد افراد یک تیم در بازی‌های مجموعه به شش نفر محدود خواهد شد. فاصله زمانی بین سانس ها برای تمامی

ادامه مطلب