مجموعه اسپرلوس

اتاق فرار چیست ؟

بازی اتاق فرار به بازی گروهی گفته می شود که تیم شما وارد یک فضا با سناریو و داستان خاص می شود درب بر روی شما و تیمتان قفل می شود . تنها مدتی محدود وقت دارید به همراه تیم خود سرنخ ها را پیدا کنید معما ها را حل کنید قفل ها را باز کنید و فرار کنید .

بازی اتاق فرار به بازی گروهی گفته می شود که تیم شما وارد یک فضا با سناریو و داستان خاص می شود درب بر روی شما و تیمتان قفل می شود . تنها مدتی محدود وقت دارید به همراه تیم خود سرنخ ها را پیدا کنید معما ها را حل کنید قفل ها را باز کنید و فرار کنید .

بازی اتاق فرار به بازی گروهی گفته می شود که تیم شما وارد یک فضا با سناریو و داستان خاص می شود درب بر روی شما و تیمتان قفل می شود . تنها مدتی محدود وقت دارید به همراه تیم خود سرنخ ها را پیدا کنید معما ها را حل کنید قفل ها را باز کنید و فرار کنید .

بازی اتاق فرار به بازی گروهی گفته می شود که تیم شما وارد یک فضا با سناریو و داستان خاص می شود درب بر روی شما و تیمتان قفل می شود . تنها مدتی محدود وقت دارید به همراه تیم خود سرنخ ها را پیدا کنید معما ها را حل کنید قفل ها را باز کنید و فرار کنید .

بازی اتاق فرار به بازی گروهی گفته می شود که تیم شما وارد یک فضا با سناریو و داستان خاص می شود درب بر روی شما و تیمتان قفل می شود . تنها مدتی محدود وقت دارید به همراه تیم خود سرنخ ها را پیدا کنید معما ها را حل کنید قفل ها را باز کنید و فرار کنید .

بازی اتاق فرار به بازی گروهی گفته می شود که تیم شما وارد یک فضا با سناریو و داستان خاص می شود درب بر روی شما و تیمتان قفل می شود . تنها مدتی محدود وقت دارید به همراه تیم خود سرنخ ها را پیدا کنید معما ها را حل کنید قفل ها را باز کنید و فرار کنید .

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

1 دیدگاه دربارهٔ «اتاق فرار چیست ؟»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.